Afdelingsbestyrelsen

 

Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et beboermøde, som alle beboere indkaldes til. I tilfælde af at det ikke er muligt at nedsætte en afdelingsbestyrelse på grund af for få opstillede kandidater, varetager boligselskabets bestyrelse afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.

  

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

  • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
  • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
  • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
  • Ændringer af ordensreglement
  • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Hvad er en afdelingsbestyrelse og hvad skal vi med den?

En afdelingsbestyrelse er en gruppe beboere, som på beboermødet er valgt til at repræsentere de øvrige beboerne i afdelingen. I det daglige er det afdelingsbestyrelsen, der træff er beslutninger på afdelingens vegne, selvfølgelig indenfor den gældende lovgivning. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor selskabets ledelse og er idémagere og igangsættere i afdelingen.

 

I hver enkelt afdeling træffes beslutninger på beboermødet, og en afdelingsbestyrelse er med til at føre disse beslutning ud i livet. Udover at komme med nye idéer og løsninger, træffes afgørelse om iværksættelse af diverse arbejder og aktiviteter, som man ønsker foretaget i afdelingen. Det kan være beslutning om afholdelse af sommerfest, om glasinddækning af altaner, drift og anvendelse af beboerhus osv.

 

Vil du være med i afdelingsbestyrelsen og gøre en forskel i din afdeling?

Har du tid og lyst til at gøre en forskel for din afdeling? Vil du have medindflydelse på hverdagen i din bebyggelse og være med til at føre de beslutninger, afdelingsmødet træffer, ud i livet? Så er det en idé at stille op til afdelingsbestyrelsen. Måske har du en enkelt sag, som du brænder for, måske er du interesseret i at gøre det hele lidt bedre - måske begge dele.

 

Hvem kan vælges?

Alle fastboende og myndige personer over 18 år kan vælges.


Afdelingsbestyrelsens sammensætning

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer og skal være ulig i antal. På det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde fordeles de forskellige poster imellem medlemmerne (formand, næstformand, kasserer, sekretær osv.) Formand kan dog på beboermødet udpeges direkte af beboerne. Medlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen.


Møderne

Afdelingsbestyrelsen holder møde ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

 

Hvordan stiller du op?

Har du lyst til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling, så kom blot til næste beboermøde og ræk hånden i vejret, når I når til punktet ’valg til afdelingsbestyrelsen’. Du kan også kontakte formanden for din afdelingsbestyrelse og

fortælle, at du stiller op.

 

Hent Køge Boligselskabs pjece "Velkommen i afdelingsbestyrelsen".

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.