Ravnsborg Huse

 

Lidt om projektet "Ravnsborgvej"

Projektet er udført i henhold til Køge Kommunes lokalplan nr. 3-42.

Der er bygget på 3 grundstykker, som hver rummer 3 punkthuse - i alt 9 bygninger. Hver af de 9 bygninger er opdelt i 2 bygningskroppe, som forbindes af et fælles trappe- /elevatorhus. Den vestvendte bygningskrop er i 3 etager, og den østlige i 4 etager. På taget af den vestvendte bygning etableres fælles tagterrasse for husets beboere. Adgang til området udformes i henhold til de overordnede planer for området, som de fremgår af lokalplanen - således er der mellem byggefelt 2 og 3 afsat plads til en fremtidig vejadgang mod syd. Parkeringspladser anlægges langs de interne asfalterede adgangsveje, som vist på situationsplanen. Gennemgående stisystem/fortove forbinder boligblokkene. I forbindelse med indgange og gangarealer placeres arealer til skure til affaldshåndtering og cykler. Bygningerne indeholder hver 14 boliger, fordelt mellem 2, 3 og 4 værelser. Hver bolig har altan eller terrasse/have. Der etableres kælder under en del af hver bygning. Her placeres dels rum til tekniske anlæg, og dels pulterrum mm. Facader på boligbygninger opføres med murede facader - trappehus i skifer og let beklædning/glas. Altaner er stålkonstruktioner med trægulve og værn i stål og glas. På øst og vestfacader monteres automatisk bevægelig solafskærmning foran alle glaspartier.

Byggeriet tilstræbes opført som "passiv-huse". I et passivhus må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m² pr. år. Her regnes ikke, som i bygningsreglementet, med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning. Der findes ikke konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet anvendes varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Varmepumperne (luft-til-vand) anvendes til at eftervarme den vekslede ventilationsluft og til opvarmning at brugsvandet. Ventilationsanlæggene (genvindingsgrad 85 %) anvendes til opvarmning og mekanisk ventilering af boligerne inkl. trappehuset.

Hvad er passivhuse?
Passivhus standarden stammer fra en samtale mellem professor Bo Adamson fra universitetet i Lund, Sverige, og Wolfgang Feist af Institut für Wohnen und Umwelt (Institut for Boliger og Miljø) i maj 1988. Deres koncept blev udviklet gennem en række forskningsprojekter, hjulpet af finansiel støtte fra den tyske delstat, Hessen. Den endelige bygning af fire rækkehuse (også kendt som byboliger) var designet til fire private kunder, af arkitekter professor Bott, Ridder og Westermeyer.

De første Passivhus bygninger blev bygget i Darmstadt, Tyskland, i 1990, og blev taget i brug det følgende år. I september 1996 blev Passivhus-Instituttet grundlagt i Darmstadt for at fremme og kontrollere standarden. Siden da er tusindvis af passivhuse blevet bygget. Det skønnes, at der i dag findes 15.000 boliger, hvoraf de fleste af dem findes i Tyskland og Østrig, men også i andre forskellige lande verden over.

Teknikker
Nogle teknikker og teknologier er blevet udviklet specielt til passivhus-standard, mens andre (såsom superisolation) allerede fandtes. Der blev også brugt erfaringer fra andre lav-energi bygning standarder, bl.a. den tyske Niedrigenergiehaus (lav-energi-hus) standard, såvel som fra bygninger bygget til de krævende energikoder i Sverige og Danmark. Kravet til tæthedsprøvning i Danmark er en utæthed på maksimalt 1,5 liter per sekund per kvadratmeter gulvareal, det tilsvarende krav fra Passivhus er 0,6. Ligeledes er kravene til energiforbrug til opvarmning betydeligt lavere. Standard for et Passivhus er meget højere end selv de krav, man har valgt at stille til et lavenergiklasse 1 byggeri Danmark.

Lavenergibyggeri
I bygningsreglementet findes der to lavenergiklasser, som vi i dag bruger ordet lavenergibyggeri om. Kravene vil blive skærpet i 2010, så klasserne vil rykke sig. Den nuværende definition af dansk lavenergibyggeri er: "For boliger mv. omfatter kravene i BR08 behovet for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand."

Lavenergiklasse 1

  • Må maksimalt bruge halvt så meget energi som et hus bygget efter standardreglerne.
  • Energirammen er: (35 + 1100/ A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.
  • For en bolig på 150 m²  svarer det til 42,3 kWh/m²  pr. år.

Lavenergiklasse 2

  • Må maksimalt bruge trefjerdedele af den energi, som et hus bygget efter standardreglerne.

  • Energirammen er: (50 + 1600/ A) kWh/m²  pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.

  • For en bolig på 150 m²  svarer det til 60,7 kWh/m²  pr. år.

Passivhuse

  • I et passivhus efter den frivillige tyske standard må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m²  pr. år. Her regnes ikke som i det danske bygningsreglement med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning.

  • Meningen med et passivhus er, at man reducerer energiforbruget mest muligt via enkle "passive tiltag", dvs. en højisoleret klimaskærm og balanceret mekanisk ventilation.

 

Ravnsborgvej - hvilken teknik er anvendt?

Der findes ikke et konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der et udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet er der anvendt varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Alle rum i boligen ventileres mekanisk, udsugningen er placeret i køkken og bad. Indblæsningerne er fordelt rundt i boligen. Følgende teknik er anvendt i forbindelse med Ravnsborgvej projektet:

 

Varmepumper (luft-til-vand):

Varmepumperne anvendes til eftervarme af den vekslede ventilationsluft og til opvarmning at brugsvandet.

 

Ventilationsanlæg genvindingsgrad 85 %:
Ventilationsanlæggene anvendes til opvarmning, og mekanisk ventilering af boligerne inkl. glas mellembygningen.

 

Bygherre:
Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Telefon 5663 7500

Totalrådgiver:

Aksel V. Jensen A/S
Rådgivende ingeniørfirma FRI
Teglgården 1, 3400 Hillerød
Telefon 4822 0300

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.