Beboerklagenævn

 

Hvad er Beboerklagenævnets opgave i Køge og Stevns Kommuner?
Siden 1998 har alle landets kommuner haft pligt til at oprette beboerklagenævn. Nævnenes opgaver er at afgøre  tvister mellem udlejere og lejere i almene boliger, der ligger i Køge og Stevns kommuner. Nævnet giver parterne fornøden vejledning i sager om tvister efter lovens kapitel 13, herunder husordensager. Sekretariatet bistår endvidere parterne i fornødent omfang med afgivelse af skriftlige udtalelser i sager efter samme kapitel.


Hvilke sager kan Beboerklagenævnet behandle?
Alle typer af tvister, som Beboerklagenævnet kan afgøre, er nævnt i lov om leje af almene boliger. Beboerklagenævnet kan behandle sager om:

 • formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • indflytningsmangler
 • lejers/udlejers vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, herunder fraflytningssager
 • færdiggørelse af arbejder, som udlejer har sat i gang
 • lejers ret til at foretage installationer og forbedringer
 • afregning af beboerindskud og depositum
 • betaling af varme, vand og fællesantenne
 • ret til fremleje, bytte og fortsættelse af lejemålet
 • husordensovertrædelser
 • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiske organer
 • anvisning af boliger

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle?

 • Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning om lejeforhold.
 • Beboerklagenævnet kan ikke behandle sager om tvister mellem en lejer af en almen bolig og en fremlejetager. Disse sager er omfattet af lejelovens/boligreguleringslovens bestemmelser og skal behandles af huslejenævnet.
 • Beboerklagenævnet kan ikke behandle sager om rene erhvervslejemål. Disse sager skal behandles af domstolene som 1. instans. Nævnet kan heller ikke behandle sager om lejeforhold i private boliger. Disse sager hører under Huslejenævnet.
 • I følgende situationer, hvor der ofte opstår uenighed mellem udlejere og lejere, kan nævnet ikke træffe afgørelse (disse sager hører under det kommunale tilsyn). Det drejer sig om:
  • spørgsmål om huslejens og huslejeforhøjelsers størrelse
  • hensigtsmæssigheden og det økonomisk fornuftige i beboerdemokratiske beslutninger

Såvel lejer som udlejer kan indbringe en sag for beboerklagenævnet. Ønsker du mere information om Beboerklagenævnet for Køge og Stevns kommuner, kan du finde mere information på Køge Kommunes hjemmeside her.

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.