Indflytning

 

Til lykke med jeres nye bolig! Vi håber, I bliver glade for den og for at bo i Køge Boligselskab. Denne side indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen, der sikkert kan være jer til nytte i den første tid. 


Indskud
Når man får en bolig, skal man betale indskud. Man får indskuddet tilbage, når man flytter, medmindre man har udeståender i forbindelse med leje, varmebidrag, istandsættelse af lejligheden eller andet.  

Man kan søge kommunen om et lån eller en lånegaranti for indskuddet. Det skal man gøre, når man får lejligheden tilbudt. Man kan få hjælp til indskuddet, hvis man har en meget lav indkomst.

 


Lejekontrakt
En lejekontrakt er en aftale mellem lejerne og boligorganisationen. Den skriver man under på, når man tildeles en almen bolig. Kontrakten indeholder oplysninger om de rettigheder og pligter man har som lejer. En lejekontrakt er juridisk bindende. Det vil sige, at lejer og boligselskab skal overholde de aftaler, som står i kontrakten. 

Boligens istandsættelse ved indflytningen
Ved indflytning vil vægge og lofter fremtræde istandsatte.

Overtagelse af lejemålet

Når du flytter ind i din bolig, skal du sammen med boligselskabet gennemgå boligen, og der skal udarbejdes en indflytningsrapport, som boligselskabet og du selv skal underskrive.
Er der fejl eller mangler i boligen, skal de noteres i rapporten. Du får udleveret en mangelliste som skal udfyldes og afleveres senest 14 dage efter indflytningen. Så kommer du ikke til at betale for dem, når du flytter.

Huslejebetaling
I lejekontrakten og i loven står der, hvornår man skal betale husleje. Indbetaler man for sent, skal man betale et gebyr. Hvis man ikke betaler straks efter at have modtaget et rykkerbrev, risikerer man at lejemålet bliver ophævet. Det betyder, at man straks skal flytte. Indbetalingen kan lettes ved at tilmelde huslejeindbetalingen til PBS (betalingsservice), således at huslejen betales automatisk hver måned.

El, varme og vand

For at skåne miljøet og for at spare på vandressourcerne, er det blevet meget dyrt at bruge el, varme og vand i Danmark. Staten opkræver afgifter på vand og el for at nedsætte forbruget. Derfor er der også i mange almene afdelinger gjort noget for at få beboerne til at spare på disse ressourcer. Alle boliger har elmålere, og mange har varmemålere. De måler hvor meget el og varme, der bruges i boligen. I nogle byggerier er der også vandmålere i boligen. De måler vandforbruget.


Sådan betaler man for:

- el

De fleste steder betaler man el a conto direkte til elselskabet. Det vil sige, at man betaler et fast beløb hver måned eller hvert kvartal. Hvor meget man skal betale bliver fastsat ud fra den el, der blev brugt i lejligheden året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan a contobeløbet sættes op med en måneds varsel. En gang om året bliver elforbruget gjort op. Boligens elmålere skal aflæses, så man kan se, hvor meget el der er brugt. Elselskabet sender et kort med posten. Det skal man udfylde og sende tilbage til el-selskabet . Det er vigtigt at returnere kortet. Gør man ikke det, vil elselskabet vurdere, hvor meget el man har brugt, eller også vil boligselskabet sørge for, at el-forbruget bliver læst af. Hvis man har brugt mindre, end man har betalt for, får man penge tilbage. Har man brugt mere, skal man betale ekstra.

- varme

De fleste steder betaler man varme a conto. Det vil sige, at man betaler et fast beløb hver måned . Hvor meget man skal betale bliver fastsat ud fra den varme, der blev brugt året før. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan a contobeløbet sættes op med en måneds  varsel. Det er normalt ejendomsfunktionæren, som aflæser boligens varmemåler en gang om året. Der fremsendes et varmeregnskab over hver lejligheds forbrug, og der betales tilbage eller opkræves ekstra i forhold til det indbetalte a conto beløb.

- vand

Har den enkelte bolig ikke vandmåler, er varmeforbruget indeholdt i huslejen. Hvis den enkelte bolig har en vandmåler, aflæses den en gang om året. Hvor meget man skal betale bliver fastsat ud fra den mængde vand, man har brugt året før. Forbruget betales a conto. Det vil sige, at man betaler et fast beløb hver måned eller hvert kvartal. Hvis forbruget eller priserne stiger, kan a contobeløbet sættes op med en måneds varsel.

Boligstøtte

Boligstøtte er et økonomisk tilskud til huslejen. Man kan få tilskud, hvis huslejen er høj i forhold til indkomsten. Boligstøtten bliver udbetalt af Udbetaling Danmark til boligselskabet, som så fratrækkes din husleje. En gang om året får man reguleret den støtte, man får. Er man pensionist kaldes boligstøtten for boligydelse. For alle andre hedder det boligsikring. Reglerne for boligydelse og boligsikring er forskellige.

Hvem kan få?

Ikke alle kan få boligstøtte. Hvor meget man kan få, kommer bl.a. an på husstandsindkomsten, huslejens størrelse samt på hvor stor familien er i forhold til boligens størrelse.


Hvordan får man boligstøtte?

Vil man søge om boligstøtte, skal man søge via www.borger.dk. Man skal søge, så snart man har skrevet under på lejekontrakten. Jo hurtigere man søger, des før kan man modtage boligstøtte. Man skal søge om boligstøtte igen, hvis man flytter til en anden bolig.


Indkomstændring

Hvis man modtager boligstøtte og oplever en ændring i sin indkomst eller i sine boforhold, skal man meddele det til Udbetalingen Danmark. Det skal man også gøre, hvis familien bliver større eller mindre. Udbetaling Danmark får det ikke at vide automatisk. Hvis man i en periode har fået for mange penge i boligstøtte, skal man betale dem tilbage.

 

 

 

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.