Om KBS

Køge Boligselskab er en almen boligorganisation, hvis hovedformål er at udleje og administrere almene boliger. Boligselskabet er stiftet i 1952 af en række arbejdstagere – og arbejdsgiverorganisationer i Køge by, foranlediget af byens daværende borgmester Niels Albrechtsen. Selskabet består i dag af 11 selvstændige boligbebyggelser med i alt 1700 boliger. Boligerne er etagehuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger og ældreboliger.

Selskabet har egen administration beliggende i en af afdelingerne i selskabet, dvs. at al udlejning og kontakt til beboere og folk på ventelisten sker lokalt i boligområdet. Selskabet udlejer sine boliger ud fra gældende lovgivning, se nærmere herom under udlejning. Alle selskabets bebyggelser ligger i området Hastrup Vest, der er placeret mellem Køge by og Herfølge.

Almene boliger er for alle, og alle, der bor i den samme afdeling, bestemmer i fællesskab, hvad der skal ske i afdelingen. Det er også alle beboere i en afdeling, der betaler for afdelingens udgifter.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive afdelingen. Almene boligafdelinger administreres af en boligorganisation, og i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen. 

Dokumenter

For at læse Køge Boligselskabs vedtægter skal du have adobe adrobat reader installeret.

Køge Boligselskabs formål er at bygge og administrere gode boliger til en omkostningsbestemt leje, hvor der hele tiden er balance mellem udgifter – indtægter / opsparing – vedligeholdelse. Boligerne skal være et tilbud for alle samfundsgrupper, ung som gammel uanset social situation, etnisk baggrund eller økonomisk formåen. Beboerne skal have en reel mulighed for at blive boende i samme kvarter ved skiftende boligbehov såvel kvalitets, økonomiske eller størrelses krav.

Læs hele dokumentet om KBS’s målsætninger her.

Køge Boligselskab 1952 – 2002
Året 2002 var et jubilæums år. Selskabet markerede dette med flere tiltag, bl.a. udgivelsen af et jubilæumsskrift over boligselskabets første 50 år. Spændende læsning, der fortæller om tilblivelsen af boligselskabet, en kort gennemgang af vores bebyggelser for til sidst at fortælle lidt om de tiltag, vi har iværksat i de seneste år. Jubilæumsskriftet blev udarbejdet i samarbejde med et udvalg og Køge byhistoriske arkiv.

For at se jubilæumsskriftet skal du have acrobat reader installeretKlik her for gratis at installere adobe acrobat reader.  

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580