TV i Køge Boligselskab

Hver afdeling i KBS har på ekstraordinære beboermøder i 2016 valgt at indgå aftaler med YouSee. Disse aftaler er bindende frem til foråret 2021.

Årsagen til at I valgte YouSee var dels, at det stod den enkelte beboer frit om man ville have TV fra YouSee eller ej. Tidligere skulle alle betale for en grundpakke. Den anden årsag var, at man fremover kunne vælge Gigabredbånd, det vil sige bredbånd med en meget stor hastighed.

Hvis man ikke ønsker TV fra YouSee kan man vælge parabol antenne, digitalstueantenne eller streamingsTV.

Køge Boligselskab er i øjeblikket ved at undersøge og eventuelt udbyde leveringen af TV til alle afdelingerne. Dette arbejde vil pågå i 2019 / 2020.

Der vil blive afholdt ekstraordinære beboermøder i 2020.

YouSee og Discovery
Forbrugerne, altså Tv seerne, bliver i øjeblikket brugt i en skræmme taktik. Særligt udført af Discovery, der bruger en ikke særlig dansk måde at føre forhandlinger på, nemlig via pressen og stort anlagte reklame spots.

Personligt tror jeg ikke, at hverken YouSee eller Discovery har ’råd’ til en skilsmisse. YouSee vil mangle nogle vigtige sports begivenheder og Discovery vil miste 1,2 millioner kunder i et hug.

Skulle det ske med et brud pr. 1/1-2020 vi I blive nødt til at købe Discoverys kanaler via streamning på internettet.

YouSee har valgt at fjerne Discoverys kanaler fra deres faste pakker, dels fordi der ikke er så mange, der ser disse kanaler og dels fordi de gerne vil undgå en prisstigning på deres pakker. Prisstigninger på deres bland selv løsninger kan gøres på en mindre synlig måde, nemlig ved at øge antallet af point for at tilkøbe en kanal.

Selvom man i 2020 vælger en anden leverandør end YouSee, kan man aldrig være sikker på hvilke kanaler, de vælger at tilbyde.

Tv markedet er i opbrud, konkurrencen er øget blandt udbyderne og fremtiden vil byde på andre løsninger end kabelTV.

Med venlig hilsen
Køge Boligselskab

René Nielsen
Forretningsfører

Læs her information fra YouSee om din TV-pakke

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Man kl. 9-13 & 14-16.
Tirs - fre kl. 9-13.
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580