Motionscenter

Kulturhusets motionscenter er lukket

Kulturhusets motionscenter vil være lukket året ud, på grund a COVID-19.

Kulturhusets motioncenter vil blive genåbnet, når det er forsvarligt og vi kan opfylde de generelle nationale retningslinjer omkring COVID-19.

Det betyder at alt medlemskab i Kulturhusets motionscenter er suspenderet.

I det nye år 2021, vil Køge Boligselskab orientere via hjemmesiden her og opslag i afdelingerne, omkring genåbning af Kulturhusets motionscenter.

Hvis du/I skulle have nogle spørgsmål, er du/I altid velkommen til at kontakte Beboerrådgiver Kim mørk Giedo på telefon 2021 4908 eller på mail kmg@kbs.dk.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580