Køge Boligselskab Søger ejendomsfunktionær

Køge Boligselskab søger en ejendomsfunktionær

Køge Boligselskab, der har egen administration, søger en ejendomsfunktionær til driftsområde vest bestående af boligafdelingerne Hastrupvænget, Tornegården, Hastrup Huse og Klemens Torp med i alt 614 lejemål. Sammen med dine kolleger skal du varetage den daglige drift og vedligeholdelse af afdelingerne. 

I dit arbejde skal du sammen med dine kolleger primært vedligeholde og pleje afdelingernes grønne områder, legepladser samt gang- og kørearealer, deltagelse i håndtering af storskrald samt andet forefaldende arbejde i afdelingerne. Der vil også være mulighed for at deltage i beboerservice. Om vinteren skal du deltage i glatførebekæmpelse og snerydning, også uden for normal arbejdstid.

Vi forventer, at du har lyst til at arbejde ude og i kontakt med mange mennesker samt er god til at bruge dine hænder. Du skal have erfaring med pasning og vedligeholdelse af grønne områder. Lysten og interessen er drivhjulet i jobbet, der til stadighed er under forandring og udvikling, ligesom en personlig positiv grundholdning til begrebet ”det er godt at bo godt” er forudsætningen.
Du har kørekort til personbil eller traktor.

Køge Boligselskab er en virksomhed, hvor samspillet mellem beboerne, boligorganisationens administration, håndværkere og andre kræver udpræget gode evner til at samarbejde, ligesom redelighed, åbenhed, myndig adfærd samt selvstændighed må siges at være absolut nødvendige egenskaber i jobbet.

Du får varierende arbejdsopgaver med mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, gode kolleger og en uformel omgangstone.
Du får masser af frisk luft. Vi forventer, at du deltager i fornødne kurser og videreuddannelse.

Som ansat i Køge Boligselskab får du blandt andet fri arbejdsbeklædning og sundhedsordning. Din løn og pension er efter lokalaftale.

Vil du vide mere, så gå på opdagelse på vores hjemmeside eller kontakt områdeleder Karl Åge Henriksen på telefon 3043 1670, mandag eller torsdag mellem 11.00 – 12.00, for yderligere oplysninger om stillingen.

Send din ansøgning og cv snarest muligt og senest den 29. oktober 2021.
Ansøgning sendes på mail til: hr@kbs.dk

Tiltrædelse den 1. januar 2022.
Samtaler vil foregå i uge 44 og 45.

 

Køge Boligselskab er en almen boligorganisation, hvis hovedformål er at udleje og administrere almene boliger. Selskabet består i dag af 11 selvstændige boligbebyggelser med i alt 1701 boliger. Selskabet har egen administration, dvs. at al udlejning og kontakt til beboere og ansøgere på ventelisten sker lokalt i boligområdet.

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger: https://kbs.dk/wp-content/uploads/Persondata/073-Behandling-af-oplysninger-ifm-ansøgning-om-ansættelse-i-KBS.pdf

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580