Køge Boligselskab søger en Boligsocial medarbejder/Beboerrådgiver

Køge Boligselskab søger en Boligsocial medarbejder/Beboerrådgiver

Om stillingen

Boligsocial medarbejder/Beboerrådgiver til Køge Boligselskab

Den boligsociale medarbejder har fokus på det sociale liv i afdelingerne. Indsatsområderne tager udgangspunkt i tryghed. Arbejdsopgaverne spænder meget vidt, men har alle fokus på beboerne og den lokale trivsel.

Den boligsociale medarbejder har følgende opgaver:

 • Arbejde for at øge beboernes deltagelse i beboerdemokratiet, for der igennem at bidrage til en øget tryghed i boligområdet.
 • Styrke afdelingsbestyrelsernes kompetencer inden for beboerdemokratiet.
 • Igangsætte nye og styrke eksisterende beboernetværk samt være opsøgende og bidrage til at skabe liv og aktivitet omkring de lokale beboerhuse i afdelingerne i samarbejde med afdelingsbestyrelser og de frivillige kræfter.
 • Fastholde de igangværende aktiviteter, der er i Kulturhuset og i afdelingerne.
 • Være daglig leder af Kulturhuset herunder ansvarlig for café medarbejderen og driften samt arbejde for at udvikle Kulturhuset.
 • Der vil være et tæt samarbejde med den fælles boligsociale helhedsplan i Køge vedrørende de boligsociale aktiviteter i Hastrupparken.
 • Være den professionelle tovholder på selskabets beboeraktiviteter, herunder ansvaret for at få engageret frivillige til at hjælpe med at afvikle aktiviteterne.
 • Rådgive beboerne om sociale- og boligforhold.
 • Mægling og konflikthåndtering mellem beboerne.
 • Samarbejde med administration om beboerinformation via hjemmesiden og beboerapp.
 • Genhusningskonsulent på renoveringssager i samarbejde med administrationen
 • Sekretær for boligsociale udvalg nedsat af bestyrelsen, herunder planlægning af møderne i samarbejde med selskabets formand.

Organisation:

 • Den boligsociale medarbejder refererer til selskabets forretningsfører.
 • Organisationen er lokalt forankret og baseret på en høj grad af deltagelse af afdelingsbestyrelser og beboere. Dette medfører, at der er tale om et ’en-mands projektsekretariat’, hvor man skal være selvstarter og kunne holde mange bolde i luften.
 • Den boligsociale medarbejders kontor er i selskabets administration.

Vi forventer, at du

 • Har erfaring med boligsociale projekter og dermed i at navigere i et – til tider – komplekst interessefelt.
 • Er udadvendt og god til at ’netværke’, både med samarbejdspartnere og beboerne.
 • Er ikke bange for at tage fat – også når det drejer sig om praktiske opgaver.
 • Er indstillet på, at arbejdet også omfatter aftenmøder, arrangementer aften og i weekends.

Du tilbydes

 • Et job, som du i høj grad selv er med til at planlægge.
 • Ansvar for eget arbejde.
 • Fuldtidsansættelse i et boligselskab, hvor beboerne er i centrum.

Ansættelse efter overenskomst med BL.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgning

Send en ansøgning med CV til HR@kbs.dk.

Ansøgningsfrist er den 3. juni 2024. Samtaler forventes afholdt den 11. og 13.juni 2024.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forretningsfører René Nielsen, tlf. 5664 3502.

Køge Boligselskab er en almen boligorganisation med 1701 lejemål fordelt på 11 afdelinger. Vi er i dag 39 ansatte i selskabet, heraf 8 i administrationen.

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Læs her hvordan vi behandler dine oplysninger: https://kbs.dk/wp-content/uploads/Persondata/073-Behandling-af-oplysninger-ifm-ansøgning-om-ansættelse-i-KBS.pdf

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

OBS! Kontorets Åbningstider pr. 1.3.2024

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - torsdag kl. 9-13
Fredag lukket
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580

Skip to content