Ravnsborg Huse

I årene 2010 – 2012 opførte Køge Boligselskab 126 energipassive lejligheder i Ravnsborg i Køge. De 126 boliger er opført som 2, 3 og 4 rums boliger, fordelt på ni blokke, såkaldt punkthuse. De første 3 mellem Vordingborgvej og Hastrupvej, de seks øvrige langs den nye Orkestervej, adskilt af Klavervej. Hver boligblok består af to bygninger på hver sin side af et fælles trappe- og elevatorhus. Den ene bygning er på fire etager og huser otte lejligheder: Fire 2-rums og fire 4-rums boliger på henholdsvis 77m² og 115 m². Den anden af bygningerne er på tre etager og indeholder seks 3-rums boliger på 95m² og rundes af med en tagterrasse, der bliver fælles for alle beboerne. Boligbygningerne får murede facader med lyse mursten, og som kontrast opføres trappehusene i glas og skifterbeklædning.

Det passive går på et meget lavt energiforbrug. For at sikre et lavt energiforbrug er bygningerne højisolerede med tre lag glas i alle vindues partier og varmegenvinding af ventilationsluft. Boligerne er uden varmeradiatorer og med en lang række tiltag, som tilsammen medfører meget lave omkostninger til opvarmning og varmt brugsvand samt reducerer C02-udslippet kraftigt. Samtidigt er der fokus på miljøvenlige materialer med et minimum af afdunstning til gavn for indeklimaet i boligerne. Bebyggelsen planlægges og udføres helt i tråd med Køge Kommunes krav og ønsker om at fremme det miljøvenlige byggeri gennem særlige bæredygtighedskrav, og ligeledes fremme det sociale liv i området ved at indrette det, så beboerne mødes, både langs det gennemgående gaderum og i det nære miljø ved de enkelte blokke. Beplantninger og træer skal indbyde til samvær, både for børn og voksne. En gåtur gennem hele det nye område ved Ravnsborg skal være en oplevelse for beboere, gæster og øvrige, der færdes i området. Området ved Ravnsborgvej er yderst attraktivt, beliggende tæt på Køge midtby. 

Beliggenhed
Ravnsborgvej og Klavervej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – Der er installeret YouSee KabelTV i bebyggelsen. Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee. Klik her for at se programudbud på YouSee’s Kabel TV.
Varmeanlæg – varmepumper og ventilationsanlæg med 82% genvindingsgrad.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.
P-plads – 1,5 til hver bolig.
Cykelskur – 2 cykelpladser til hver bolig.
Der er ikke selskabslokaler i Ravnsborg Huse. Beboerne i Ravnsborg Huse kan leje selskabslokaler i de øvrige afdelinger i Køge Boligselskab efter disse afdelingers bestemmelser.
Der er ikke fællesvaskeri.

Lejligheden
Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse klinker, øvrige gulve er massiv asketræ.
Der er altan/have til alle lejemål.
Lejlighederne har 4-12 indbyggede skabe, afhængig af lejlighedstype.
Der er hårde hvidevarer i køkken (Køleskab, komfur, emhætte).
Der er klargjort til vaskemaskine/tørretumbler i badeværelse (der er ikke fællesvaskeri i Ravnsborg Huse).
Der er et pulterrum på 2,5 m2 i kælderen til hvert lejemål.
Antenne- og telefonstik i alle rum.
Der er fri internet i alle rum via edb stik med fibernet 200/200 Mbit.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca.  20 min. gang.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 20 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Parkeringspladser forbeholdt handicappede
Der udstedes kun faste handicap P-pladser, forbeholdt et bestemt reg. nr. der hvor der er et behov for en kassebil med lift til kørestol.

Derudover oprettes der handicap P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort.
Antallet af P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort, må ikke overstige det anbefalede antal i bygningsreglementet.
Er der et behov for at ansøge om enten det ene eller det andet, rettes henvendelse til kbs@kbs.dk eller ved henvendelse til selskabets administration.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer
Ordensreglement
Råderet
Renovation
Vedligeholdelsesreglement

Beboerinformation
Møder
Økonomi
Omdelinger
Energimærkning
Om projektet Ravnsborg Huse

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Øst, der består af følgende afdelinger: Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og Ravnsborg Huse.
Områdekontor er i afdeling Solbakken II.

Ansatte i driftsområde Øst
Områdeleder Jens-Aage Lindenskov

Assistenter: Dan Pedersen og Michael Lønstrøm
Ejendomsfunktionærer: Per Pedersen,  Per Rasmussen,  Ole Truelsen, Johnny Rothmann og Flemming Ljungstrøm.

Områdeleder har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Assistenter er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionærer deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Områdekontor Øst
Solbakken II, Astersvej 28, 4600 Køge
Tlf. 6134 8508 
E-mail: oest@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

 

Formand John Erik Hansen
Næstformand Martin Hoffmann
Sekretær og kasserer Anette Lindberg
Bestyrelsesmedlem Michael Joensen
Bestyrelsesmedlem Bo Nykjær

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på mail ab-ravnsborghuse@kbs.dk    

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.
Akutte problemer er fx rørbrud, manglende strøm i boligen, stoppet kloak og indbrud.

Reglementer

Se ordensreglement for Ravnsborg Huse her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeretKlik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at vi kun må sætte storskrald ud i henhold til nedenstående. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret
 4. huske, at affald naturligvis ikke må henstilles i opgangen (for at tage det med ned senere).

Storskrald sættes for enden af cykelskurene fra søndag efter kl. 20.00 til mandag morgen inden kl. 8.00.

Se sorteringsvejledning for Ravnsborg Huse her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Se vedligeholdelsesreglement for Ravnsborg Huse her

Beboerinformation

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på  beboerweb her.

Se energimærkning for Ravnsborg Huse her

Lidt om projektet Ravnsborg Huse

Projektet er udført i henhold til Køge Kommunes lokalplan nr. 3-42.

Der er bygget på 3 grundstykker, som hver rummer 3 punkthuse – i alt 9 bygninger. Hver af de 9 bygninger er opdelt i 2 bygningskroppe, som forbindes af et fælles trappe- /elevatorhus. Den vestvendte bygningskrop er i 3 etager, og den østlige i 4 etager. På taget af den vestvendte bygning etableres fælles tagterrasse for husets beboere. Adgang til området udformes i henhold til de overordnede planer for området, som de fremgår af lokalplanen – således er der mellem byggefelt 2 og 3 afsat plads til en fremtidig vejadgang mod syd. Parkeringspladser anlægges langs de interne asfalterede adgangsveje, som vist på situationsplanen. Gennemgående stisystem/fortove forbinder boligblokkene. I forbindelse med indgange og gangarealer placeres arealer til skure til affaldshåndtering og cykler. Bygningerne indeholder hver 14 boliger, fordelt mellem 2, 3 og 4 værelser. Hver bolig har altan eller terrasse/have. Der etableres kælder under en del af hver bygning. Her placeres dels rum til tekniske anlæg, og dels pulterrum mm. Facader på boligbygninger opføres med murede facader – trappehus i skifer og let beklædning/glas. Altaner er stålkonstruktioner med trægulve og værn i stål og glas. På øst og vestfacader monteres automatisk bevægelig solafskærmning foran alle glaspartier.

Byggeriet tilstræbes opført som “passiv-huse”. I et passivhus må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m² pr. år. Her regnes ikke, som i bygningsreglementet, med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning. Der findes ikke konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet anvendes varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Varmepumperne (luft-til-vand) anvendes til at eftervarme den vekslede ventilationsluft og til opvarmning at brugsvandet. Ventilationsanlæggene (genvindingsgrad 85 %) anvendes til opvarmning og mekanisk ventilering af boligerne inkl. trappehuset.

Hvad er passivhuse?
Passivhus standarden stammer fra en samtale mellem professor Bo Adamson fra universitetet i Lund, Sverige, og Wolfgang Feist af Institut für Wohnen und Umwelt (Institut for Boliger og Miljø) i maj 1988. Deres koncept blev udviklet gennem en række forskningsprojekter, hjulpet af finansiel støtte fra den tyske delstat, Hessen. Den endelige bygning af fire rækkehuse (også kendt som byboliger) var designet til fire private kunder, af arkitekter professor Bott, Ridder og Westermeyer.

De første Passivhus bygninger blev bygget i Darmstadt, Tyskland, i 1990, og blev taget i brug det følgende år. I september 1996 blev Passivhus-Instituttet grundlagt i Darmstadt for at fremme og kontrollere standarden. Siden da er tusindvis af passivhuse blevet bygget. Det skønnes, at der i dag findes 15.000 boliger, hvoraf de fleste af dem findes i Tyskland og Østrig, men også i andre forskellige lande verden over.

Teknikker
Nogle teknikker og teknologier er blevet udviklet specielt til passivhus-standard, mens andre (såsom superisolation) allerede fandtes. Der blev også brugt erfaringer fra andre lav-energi bygning standarder, bl.a. den tyske Niedrigenergiehaus (lav-energi-hus) standard, såvel som fra bygninger bygget til de krævende energikoder i Sverige og Danmark. Kravet til tæthedsprøvning i Danmark er en utæthed på maksimalt 1,5 liter per sekund per kvadratmeter gulvareal, det tilsvarende krav fra Passivhus er 0,6. Ligeledes er kravene til energiforbrug til opvarmning betydeligt lavere. Standard for et Passivhus er meget højere end selv de krav, man har valgt at stille til et lavenergiklasse 1 byggeri Danmark.

Lavenergibyggeri
I bygningsreglementet findes der to lavenergiklasser, som vi i dag bruger ordet lavenergibyggeri om. Kravene vil blive skærpet i 2010, så klasserne vil rykke sig. Den nuværende definition af dansk lavenergibyggeri er: “For boliger mv. omfatter kravene i BR08 behovet for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.”

Lavenergiklasse 1

 • Må maksimalt bruge halvt så meget energi som et hus bygget efter standardreglerne.
 • Energirammen er: (35 + 1100/ A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.
 • For en bolig på 150 m²  svarer det til 42,3 kWh/m²  pr. år. 

Lavenergiklasse 2

 • Må maksimalt bruge trefjerdedele af den energi, som et hus bygget efter standardreglerne.
 • Energirammen er: (50 + 1600/ A) kWh/m²  pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.
 • For en bolig på 150 m²  svarer det til 60,7 kWh/m²  pr. år.

Passivhuse

 • I et passivhus efter den frivillige tyske standard må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m²  pr. år. Her regnes ikke som i det danske bygningsreglement med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning.
 • Meningen med et passivhus er, at man reducerer energiforbruget mest muligt via enkle “passive tiltag”, dvs. en højisoleret klimaskærm og balanceret mekanisk ventilation.

Ravnsborgvej – hvilken teknik er anvendt?
Der findes ikke et konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der et udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet er der anvendt varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Alle rum i boligen ventileres mekanisk, udsugningen er placeret i køkken og bad. Indblæsningerne er fordelt rundt i boligen. Følgende teknik er anvendt i forbindelse med Ravnsborgvej projektet:

Varmepumper (luft-til-vand):
Varmepumperne anvendes til eftervarme af den vekslede ventilationsluft og til opvarmning at brugsvandet.

Ventilationsanlæg genvindingsgrad 85 %:
Ventilationsanlæggene anvendes til opvarmning, og mekanisk ventilering af boligerne inkl. glas mellembygningen.

Bygherre:
Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Telefon 5663 7500

Totalrådgiver:
Aksel V. Jensen A/S
Rådgivende ingeniørfirma FRI
Teglgården 1, 3400 Hillerød
Telefon 4822 0300

 

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580