Møllevænget

Boligorganisationen Møllevænget er en selvstændig forening med egne vedtægter og skøde på egen ejendom. Møllevænget er opført i 1948 og består af 42 selvstændige lejemål. Bebyggelsen har  skure, som kan lejes ved henvendelse til boligselskabet. 

Vedtægter for Boligorganisationen Møllevænget.

Beliggenhed
Møllevænget og Stormøllevej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee kabel TV eller Parknet.
Fibernet – Parknet.
Varmeanlæg – centralvarme naturgas.

Lejligheden
Lejlighederne i ulige nr. på Møllevænget har eget badeværelse. Lejlighederne i lige nr. på Møllevænget samt på Stormøllevej deler badeværelse under- og overbo imellem. Toilet har hver enkelt bolig.

Kabel TV
Der er installeret antennestik i afdelingen.
Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee eller Parknet for at modtage kabel TV. 

Klik her for at se programudbud på YouSee’s kabel TV.

Klik her for at se programudbud på Parknet’s kabel TV

Fibernet
Der er installeret fibernet i afdelingen, som er en del af huslejen.
Beboeren skal blot tilkoble en router og logge på med sine enheder, eller sætte et LAN kabel fra stikket direkte i PC’en eller TV’et.

Vejledning til fibernet.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca.  20 min. gang.
Bus – afstand ca. 10 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 10 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 15 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer
Ordensreglement
Råderet
Vedligeholdelsesreglement

Beboerinformation
Møder
Økonomi
Energimærkning

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag – fredag kl. 9-13

Områdekontor Øst
Solbakken II, Astersvej 28, 4600 Køge
Områdeleder Jens-Aage Lindenskov

Tlf. 6134 8508 
E-mail: oest@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

 

Formand Michael Marcussen
Næstformand Poul Simonsen
Bestyrelsesmedlem Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem Heidi Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem Kent Kronvold

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

  • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art.

  • Forslag til indretning af bebyggelsens udearealer.

  • Forslag til ændring af ordensreglement.

  • Forslag til moderniserings- og renoveringsarbejder.

  • Forslag budgetforslag/husleje.

  • Fremlæggelse af regnskab.

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.

Reglementer

Se ordensreglement for Møllevænget her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
  • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
  • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
  • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
  • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Se vedligeholdelsesreglement for Møllevænget her

Beboerinformation

Repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde
Hvert år afholdes et repræsentantskabsmøde og et afdelingsmøde. I en ny afdeling afholdes mødet første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Referater bliver husomdelt eller ophængt i opslagstavlerne i afdelingen.

Budgetter og regnskaber for din afdeling bliver gennemgået på beboermøderne. Du vil kunne få dem udleveret ved at rette henvendelse til administrationen i Køge Boligselskab.

Se energimærkning for Møllevænget her

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580