Møllevænget

Boligorganisationen Møllevænget er en selvstændig forening med egne vedtægter og skøde på egen ejendom. Møllevænget er opført i 1948 og består af 42 selvstændige lejemål. Bebyggelsen har en en legeplads samt skure, som kan lejes ved henvendelse til boligselskabet. 

Beliggenhed
Møllevænget og Stormøllevej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee grundpakke.
Varmeanlæg – centralvarme naturgas.

Lejligheden
Lejlighederne i ulige nr. på Møllevænget har eget badeværelse. Lejlighederne i lige nr. på Møllevænget samt på Stormøllevej deler badeværelse under- og overbo imellem. Toilet har hver enkelt bolig.

Kabel TV
Afdelingen har kollektivt valgt YouSee’s fuldpakke. Klik her for at se programudbud på YouSee’s Kabel TV, som er tilsluttet afdelingen. Lejerne kan se TV uden køb af nyt TV eller digitale bokse, alle programmer i pakkerne kan ses på alle nuværende TV. Der er mulighed for tilvalg af digital tillægsydelser. Vælges der digitale tillægsydelser, skal der anvendes et aktivt programkort fra YouSee. Eventuelle bokse anskaffes på normale vilkår. Kan være indbygget i nyere TV. Der kan vælges digital favoritpakke (4 favoritkanaler). 

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca.  20 min. gang.
Bus – afstand ca. 10 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 10 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 15 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag – fredag kl. 9-13

Afdelingen er en del af driftsområde Øst, der består af følgende afdelinger: Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og Ravnsborg Huse.

Ansatte i driftsområde Øst
Ledende ejendomsfunktionær 
Jens-Aage Lindenskov
E-mail: ek-solbakken2@kbs.dk 

Ejendomsmester Per Jensen, Dan Pedersen, Tommy Olsen
Ejendomsfunktionær Per Pedersen,  Per Rasmussen,  Ole Truelsen, Susanne Nielsen

Ledende ejendomsfunktionær har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Ejendomsmester er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionær deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Ejendomskontor i Solbakken I
Ejendomsmester Per Jensen
Tjørnevej 14, 4600 Køge
Tlf. 5118 3046
E-mail: ek-solbakken1@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Mandag og torsdag kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Solbakken II/Møllevænget
Ledende ejendomsfunktionær
Jens-Aage Lindenskov
Astersvej 28, 4600 Køge
Tlf. 6134 8508
E-mail: ek-solbakken2@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Mandage kl. 11.30 – 12.00
Torsdage kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Boskovparken
Ejendomsmester Tommy Olsen
Dalgasvej 16, 4600 Køge
Tlf. 5170 7917
E-mail: ek-boskovparken@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Mandag og torsdag kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Ravnsborg Huse
Ejendomsmester Dan Pedersen
Ravnsborgvej 22, 4600 Køge
Tlf. 2497 9623
E-mail: ek-ravnsborghuse@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Tirsdag og torsdag kl. 11.30-12.00

Formand Michael Marcussen
Næstformand Poul Simonsen
Bestyrelsesmedlem Lone Pedersen
Bestyrelsesmedlem Henning Sommer
Bestyrelsesmedlem Bente Steen

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

  • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art.

  • Forslag til indretning af bebyggelsens udearealer.

  • Forslag til ændring af ordensreglement.

  • Forslag til moderniserings- og renoveringsarbejder.

  • Forslag budgetforslag/husleje.

  • Fremlæggelse af regnskab.

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.

Reglementer

Se ordensreglement for Møllevænget her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
  • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
  • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
  • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
  • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Beboerinformation

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se energimærkning for Møllevænget her

Her kan du se tegninger og priser på afdelingens boligtyper. 

Priser og tegninger kan også ses på KBS ansøgerweb ved at klikke her.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 & 14-16.
Tirsdag- fredag kl. 9-13.
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580