Beboerrådgiver

Beboerrådgiverens arbejdsområde

Beboerrådgiverens arbejde er at styrke beboernes deltagelse i beboerdemokratiet og fritidslivet, for dér igennem at bidrage til en øget, oplevet tryghed i boligområdet. 

Styrke afdelingsbestyrelsernes kompetencer indenfor beboerdemokratiet. Igangsætte nye og styrke eksisterende beboernetværk, være opsøgende og bidrage til at skabe liv omkring de lokale beboerhuse i afdelingerne, i samarbejde med afdelingsbestyrelser og de frivillige kræfter.

Fastholde de igangværende aktiviteter i selskabets Kulturhus, beliggende i afdelingen Hastrupparken, der indgår i den fælles boligsociale helhedsplan i Køge og arbejde for at gøre Kulturhuset til hele selskabets Kulturhus. Være den professionelle tovholder på selskabets beboerblad og fortsætte den flotte linje, der er blevet lagt i det forløbne år af vores frivillige arbejdskræfter.

Beboerrådgiveren er daglig leder af Kulturhusets café  og motionscenter.

Beboerrådgiveren står for konfliktmægling mellem naboer.

Naboskabet og dets betydning for triv­sel og tryghed i afdelingen kan eksem­pelvis handle om:

  • at skabe netværk og kontakt imel­lem beboere,
  • at arbejde på at gøre en bestemt plads, sti eller vej mere tryg,
  • at mindske hærværk,
  • at forebygge indbrud eller anden kriminalitet.

Boligselskabet har også oprettet en ’tryghedsmail’, som man kan skrive til, hvis man ser noget i området, der gør en utryg – men man selv er bange for gå videre med til politiet. På denne mail bliver oplysningerne samlet sammen og givet videre. Boligselskabet gemmer herefter ingen personlige oplysninger som dit navn, din mail adresse eller eventuelle personer, der er klaget over.

Kim

Beboerrådgiver
Kim Mørk Giedo
Telefon: 2021 4908
Mail: kmg@kbs.dk

Tryghedsmail: tryghed@kbs.dk

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

OBS! Kontorets Åbningstider pr. 1.3.2024

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - torsdag kl. 9-13
Fredag lukket
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580

Skip to content