Klemens Torp

Bebyggelsen er opført i 1989 i gule mursten og består af 140 boliger i 2 plans rækkehuse. Til bebyggelsen hører et fælleshus med plads til 60 personer. Afdelingen er tilsluttet kabel TV fra YouSee. Den største del af lejlighederne er forsynet med enten altan eller have, de resterende har svalegange. 

Beliggenhed
Søsvinget.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee grundpakke.
Varmeanlæg – centralvarme naturgas.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.

Lejligheden
Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse linoleum, øvrige gulve er parket.
Der er have, altan eller svalegange til lejlighederne.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken og bad.

Kabel TV
Pr. 1. januar 2017 er følgende gældende:
Der er installeret YouSee KabelTV i bebyggelsen. Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee. Klik her for at se programudbud på YouSee’s Kabel TV.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og
S-tog – ca. 15 min. med bus.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 10 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 15 min. med bus.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Vest, der består af følgende afdelinger: Hastrupvænget, Hastrup Huse, Klemens Torp og Tornegården.

Ansatte i driftsområde Vest
Ledende ejendomsfunktionær 
Karl Åge Henriksen
E-mail: ek-tornegaarden@kbs.dk  

Ejendomsmester Torben Andersen, Johnny Johannessen, John Vestergaard
Ejendomsfunktionær Gert Sørensen, Jan Nielsen, Flemming Rasmussen, Johnny Rothmann, Morten Nielsen, Dennis Pedersen

Ledende ejendomsfunktionær har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Ejendomsmester er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionær deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Ejendomskontor i Hastrupvænget
Ejendomsmester Torben Andersen
Omøvej 2, 4600 Køge
Tlf. 2964 2683
E-mail: ek-hastrupvaenget@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Mandag og onsdag kl. 11.30 – 12.00
Fredag kl. 10.00 – 10.30

Ejendomskontor i Hastrup Huse 
Ejendomsmester 
John Vestergaard
Åkandevej 5, 4600 Køge
Tlf. 4027 6638
E-mail: ek-hastruphuse@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Man og ons kl 11.00-11.30
Fre kl. 10.00-10.30

Ejendomskontor i Klemens Torp
Ejendomsmester Johnny Johannessen
Søsvinget 327, 4600 Køge
Tlf. 5144 9656
E-mail: ek-klemenstorp@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Man og tors kl. 9.00-9.30

Ejendomskontor i Tornegården
Ledende ejendomsfunktionær Karl Åge Henriksen
Tornegården 13, 4600 Køge
Tlf. 3043 1670
E-mail: ek-tornegaarden@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Tirs og tors kl. 9.00-9.30

Formand Carsten Lindegaard
Bestyrelsesmedlem Susan Hallev
Bestyrelsesmedlem Dorthe Bjergkvist

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på mail ab-klemenstorp@kbs.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.

Reglementer

Se ordensreglement for Klemens Torp her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at vi kun må sætte storskrald ud i henhold til nedenstående. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret.  

Storskrald afleveres i materialegården mandag‐torsdag mellem kl. 8.00‐15.00. Fredag mellem kl. 8.00–11.00.

Se sorteringsvejledning for Klemens Torp her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Beboerinformation

Fælleslokaler, Søsvinget 383:
Afdelingen har et fælleshus med plads til 75 personer. Lokalerne udlejes til egne beboere samt til andre beboere i Køge Boligselskab. Priser for leje af selskabslokaler til 75 personer:

Beboere i Klemens Torp (kan reserveres 12 mdr. før)
Kr. 1.200 pr. dag
Kr. 2.000 for 1 weekend

Beboere i Køge Boligselskab (kan reserveres 9 mdr. før)
Kr. 2.000 pr. dag
Kr. 3.000 for 1 weekend

Bestyrelser i Køge Boligselskab
Kr. 500 pr. dag

Reservation af selskabslokalet, Søsvinget 383, skal ske til ejendomsmesteren på mail ek-klemenstorp@kbs.dk.

Priser for leje af hyggekrogen til 25 personer, Søsvinget 205:
Hyggekrogen har plads til 25 pers og koster 100 kr pr dag (mandag til fredag) og 250 kr for en weekend (fredag til søndag). Hyggekrogen udlejes ved at kontakte ejendomsmesteren på mail ek-klemenstorp@kbs.dk. Hyggekrogen udlejes kun til egne beboere i Klemens Torp.

Lokalerne kan lejes 12 måneder før den ønskede lejedato.

Lokalerne udlejes ikke nytårsaften.

Lodtrækning
Er der flere, som ønsker at leje lokalerne på samme dato, trækkes der lod af ejendomskontoret på dagen kl. 7:00. Hvis reservationsdatoen er i en weekend eller på en helligdag, sker lodtrækningen på sidste hverdag før weekend/helligdag. Der er kun et lod pr. fremmødte husstand.

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på  beboerweb her.

Se energimærkning for Klemens Torp her

Her kan du se tegninger og priser på afdelingens boligtyper. 

Priser og tegninger kan også ses på KBS ansøgerweb ved at klikke her.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 & 14-16.
Tirsdag- fredag kl. 9-13.
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580