Kulturhuset

Kulturhusets café søger frivillige!

Er du interesseret så kontakt beboerrådgiver Kim Mørk Giedo på 2021 4908 eller 5664 3501

1997 åbnede Hastrupparkens Kulturhus – fra 1998 for alle beboere. Kulturhuset ligger placeret på Hastrupparkens område. Kulturhuset fungerer som samlingssted for mange beboere til musik, foredrag og julearrangementer. Med etableringen af Kulturhuset har boligselskabet fået et sted, hvorfra beboerne kan deltage i mange spændende aktiviteter. Blandt de mange tilbud kan nævnes motionscenter, café, festsal, bankospil, lektiecafe, fællesspisning og musikaftener i caféen.

Frivillig i Kulturhuset
Aktiviteter i og drift af Kulturhuset i Køge Boligselskab kører primært på frivillige kræfter, idet mange af boligselskabets beboere lægger mange timer i det fælles hus. Har du lyst til at give en hånd med?

Aktiviteterne 
Som frivillig har du mulighed for at gøre en meget konkret forskel for andre. Om du hjælper med de svære opgaver i lektiecafeen, deltager i miljøgruppen eller tager dig tid til at snakke med de unge på værestedet er du med til at gøre en konkret forskel for børn og unge i boligområdet. Og det sættes der stor pris på! Har du lyst til at bidrage med et par timer af din fritid kan du henvende dig til beboerrådgiver Kim Mørk Giedo. Du kan ringe til Kim på tlf. 5663 7500. 

Caféen  
Også Kulturhusets café drives i høj grad af det frivillige initiativ i området. Når du dukker op til træning eller kommer forbi og køber en cola er det ofte en frivillig, du vil møde bag disken i Kulturhuset. Har du lyst til at indgå i frivilligteamet omkring cafeen, så henvend dig i Kulturhuset på tlf. 2939 4346.  Husk, at hvis du ligger 2 timers frivilligt arbejde i vores café om ugen, så er der en belønning i form af et gratis motionskort til Kulturhuset.

Kontakt

Adresse:
Kulturhuset
Langelandsvej 66
4600 Køge
Tlf. 2939 4346

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag – fredag kl. 9-13

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Opstår der alvorlige, akutte problemer udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.

Information og aktiviteter

Motionscentret henvender sig til alle beboere over 15 år, der har lyst til træning på et niveau, der betegnes som motionstræning og forebyggelse af livstilsygdomme for at fremme sundheden. Derfor er maskiner og vægte også nøje udvalgt til at dække netop dette formål.

I motionscentret har du mulighed for at styrketræne med både frie vægte (op til 12 kg) og et stort antal maskiner. Derudover har vi flere former for konditionstræning, bl.a. romaskine, løbebånd og crosstrainer.

Betaling
Da der kun er træning for ansatte og beboere, er betalingen fremover ændret, således at motionskort kun kan købes via administrationen, Langelandsvej 32. Betaling vil kun kunne ske over huslejen og gælder samme måned, som huslejen. Som beboer skal du henvende dig til administrationen og med sundhedskort dokumentere, at du bor i et af vores lejemål. Du underskriver en indmeldelsesblanket og kan herefter træne i Kulturhuset. Husk at medbringe et foto til medlemskortet. Du kan træne fra den dag, hvor du indmelder dig. Betaling for den første måned sker forholdsmæssigt i forhold til hvor mange dage, der er tilbage i måneden.

Udmeldelse
Udmeldelse sker ved henvendelse til administrationen. Udmeldelse inden den 15. i en måned gælder fra den efterfølgende måned. Udmeldelse efter den 15. i en måned sker først fra måneden efter. Ved udmeldelse skal man medbringe sit medlemskort. Hvis dette ikke medbringes, vil man fortsat blive trukket for medlemsskabet.

Træning
Dit medlemskab bliver registreret i et online kartotek. Hver gang du skal træne, skal du forevise dit medlemskort, således at de ansatte i Kulturhuset kan tjekke, at du er medlem. Der vil ikke være adgang for beboere uden medlemskort og medlemskab over huslejen.

Kontingent
Kontingentet er gældende for en kalender måned. 

Priser
Motion for 1 måned:
Pensionist – kr. 75,00
Heldagskort – kr. 100,00

Lukkedage
Lørdage og helligdage er motionscenteret lukket.  
Det kan forekomme, at motionscenteret og caféen holder lukket på grund af sygdom, ferie, manglende frivillige eller reparation. 

Ordensreglement
Når man opholder sig i motionscenteret, skal man udvise god ro og orden og respekt for de øvrige motionister samt personalet. Blandt andet må privat musik kun høres med høretelefoner, og der skal skiftes til indendørs sko – ellers strømpesokker.

Overtrædelse af ordensreglementet for motionscenteret kan medføre karantæne fra Kulturhuset. Hvis man er i tvivl om ordensreglementet, så kan man rette henvendelse til personalet i caféen.

I Kulturhuset er etableret en café, hvor du kan slappe af og nyde en forfriskning inden eller efter din træning.

Fællesspisning i Kulturhuset
Èn gange om måneden kan der nydes “dagens ret” i Kulturhuset. Spisebilletter kan købes ugen før i caféen og koster imellem kr. 40,00 -60,00. For børn under 12 år kan spisebilletter købes til ½ pris. Caféen har åbent i Kulturhusets åbningstid. Menuplan for de næstkommende måneder kan ses i KBS Beboernyt og i Kulturhuset.

Tirsdagsmorgenmad
Hver tirsdag kl. 09.00, er der fælles morgenmad i Kulturhuset. Man betaler i ved ankomsten i caféen og det koster kr. 25,00. Der bliver bl.a. serveret brød, juice, yoghurt og kaffe på buffetbordet. Mange beboere har igennem tiden nydt denne sammenkomst omkring tirsdagsbordet og der er altid plads til flere.

Frivillige
Når man er frivillig i caféen, har man en fast vagt to timer om ugen. På vagten er man altid sammen med en makker. Der er mange forskellige typer opgaver, som bl.a. kan være kassebetjening, udlevering af nøgler, servering af bl.a. kaffe, kage og toast samt en lille smule opvask.

Man kommer i kontakt med utrolig mange mennesker og får et stort netværk. Det er skønt at gøre en forskel og at være en genkendt del af fællesskabet. Det er en dejlig fornemmelse at kunne hilse på hinanden også uden for kulturhuset.

Kulturhuset udlejer selskabslokale med plads til 80 personer. Se mere information om selskabslokalet her.

Kulturhuset har åbent alle hverdage og tre timer om søndagen. Du er altid velkommen i Kulturhuset – om du vil slappe af, motionstræne, deltage i fællesspisning om torsdagen, spise dagens frokost eller bare drikke en kop kaffe i caféen – Kulturhuset har rammerne
til det hele!

Hver uge har vi aktiviteter for såvel børn og unge som for voksne. Forskellige klubber og fodbold er eksempler på børne- og unge aktiviteter. For de voksne er der bl.a. motionscenteret, pensionistklubben, billardklubben Habil, Kreaklubben og Tai Chi. For alle beboere er der fællesspisning hver anden torsdag aften kl. 18:00. Man skal blot huske at tilmelde sig i Kulturhuset dagen inden kl. 10:00. Husk også morgenmadscafé om tirsdagen kl. 9:00.

Tirsdagsmorgenmad
Til tirsdagsmorgenmad kan man drikke ligeså meget kaffe, som man orker. Dertil kan man spise lige så meget, som man nu kan være bekendt. Hjemmebagte boller står på programmet, bagt samme morgen. Dog er der høflig selvbetjening.
Mange beboere har igennem tiden nydt denne komsammen omkring tirsdagsmorgenmad og der er altid plads til flere.

Torsdagsmad   
Det er besluttet, at torsdagsmad fremover kun skal afholdes hver anden uge. Menuplan for de næstkommende måneder kan ses i KBS Beboernyt og i Kulturhuset.

Cykel Care
Cykel Care har i en årrække haft en container ved Kulturhuset i Hastrupparken. Her er der på det sidste blevet lappet cykler om onsdagen imellem kl. 16:00 og kl. 18:00. 

Cykel Care har åbent:          
Tirsdage fra kl. 17:00 til kl. 19:00 samt torsdage fra kl. 15:00 til kl. 16:00.    
Telefon: 2199 2842
Såfremt telefonen ikke bliver taget, så indtal en besked og der vil blive ringet tilbage.
Tilmeld dig gruppen “Cykel Care” på Facebook. Så kan du få kontakt til de frivillige samt blive opdateret med nyheder, bl.a. hvornår de frivillige befinder sig ekstraordinært i cykelcontaineren.

Billard klubben Habil
Klubben kræver medlemskab.
Vi holder til i Køge Boligselskabs Kulturhus, Langelandsvej 66, 4600 Køge.
Du kan høre mere om klubben ved at henvende dig i Kulturhuset. 

Kontakt beboerrådgiver Kim Mørk Giedo, kmg@kbs.dk eller på tlf. 5663 7500 for mere information om aktiviteter i Kulturhuset.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580