Hastrupparken

Bebyggelsen ligger i en stor, grøn park med god plads til udfoldelse for både børn og voksne. Parken giver mulighed for godt udeliv med legepladser og en multibane, hvor der altid er rigt børneliv. Der blev i foråret 2012 anlagt et smukt område med nyttebede, hvor beboere kan dyrke grønsager, urter og blomster. Der er planlagt anlæggelse af yderligere 13 bede i november 2012. Hastrupparkens første 353 lejemål blev opført i 1974 i et stort grønt område. I 2001-2003 blev yderligere 115 almene familieboliger tilføjet Hastrupparken. De nye lejligheder blev placeret som tagboliger på den eksisterende bebyggelse. Hastrupparken er opført i 4 etager, og alle boliger er i et plan. Lejlighederne er forsynet med selvstændigt køkken, bad og toilet. Alle lejligheder har enten altan eller terrasse med skydeglas som lukning. Tagboligerne er alle – med undtagelse af gavllejligheder – indrettet egnet for ældre. Der er desuden taget særligt hensyn til kørestolsbrugere i indretningen, ligesom alle dørtrin er udeladt. Tagboligerne nås fra en svalegang, til hvilken der er adgang via trapper samt elevator. Afdelingen har eget vaskeri.

Beliggenhed
Fasanvej og Langelandsvej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee kabel TV.
Fibernet – Parknet.
Varmeanlæg – centralvarme naturgas.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.
Der er vaskeri i afdelingen.

Lejligheden
Selvstændigt køkken, bad og toilet.
Tagboligerne er ældreegnede, dørtrin udeladt.
Gulve i badeværelse er klinker, øvrige gulve er parket.
Der er altan med skydeglas eller terrasse til alle lejemål.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken og bad.

Kabel TV
Der er installeret kabel TV i bebyggelsen.
Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee, for at modtage kabel TV.

Klik her for at se programudbud på YouSee’s kabel TV.

Fibernet
Der er installeret fibernet i bebyggelsen, som er en del af huslejen.
Beboeren skal blot tilkoble en router og logge på med sine enheder, eller sætte et LAN kabel fra stikket direkte i en PC eller et TV.

Vejledning til fibernet.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca. 20 min. på cykel.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 5 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 10 min. i bus.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Parkeringspladser forbeholdt handicappede
Der udstedes kun faste handicap P-pladser, forbeholdt et bestemt reg. nr. der hvor der er et behov for en kassebil med lift til kørestol.

Derudover oprettes der handicap P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort.
Antallet af P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort, må ikke overstige det anbefalede antal i bygningsreglementet.
Er der et behov for at ansøge om enten det ene eller det andet, rettes henvendelse til kbs@kbs.dk eller ved henvendelse til selskabets administration.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer
Ordensreglement
Råderet
Renovation
Vedligeholdelsesreglement

Beboerinformation
Selskabslokale
Møder
Økonomi
Omdelinger
Energimærkning
Carport og garage

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500. Se åbningstider nederst på siden.

Afdelingen er en del af driftsområde Midt, der består af følgende afdelinger: Hastrupparken, Samsøvænget og Kirsebærhaven.
Områdekontor er i afdeling Hastrupparken.

Ansatte i driftsområde Midt
Områdeleder Lars Østervang

Assistent: Carsten Nielsen, Anne Green Straarup
Ejendomsfunktionær: Freddy Bønlykke, Ahmet Yakut, Henrik Thelin og Tom Brehmer.

Områdeleder har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Assistenter er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionærer deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Områdekontor midt 
Langelandsvej 4, 4600 Køge
Tlf. 4045 7934
E-mail: midt@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

Formand Dennis Hedegaard
Bestyrelsesmedlem Mikkel Hendersson
Bestyrelsesmedlem Marlene Gjøstrand
Bestyrelsesmedlem Maysa Hamdan
Bestyrelsesmedlem Diana Hamdan
Bestyrelsesmedlem David Jensen
 
Afdelingsbestyrelsen kan træffes hver tirsdag kl. 12.00 – 14.00 og hver torsdag kl. 16.00 – 18.00 på tlf. 2129 9388 eller på e-mail ab-hastrupparken@kbs.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.
Akutte problemer er fx rørbrud, manglende strøm i boligen, stoppet kloak og indbrud.

Reglementer

Ordensreglement
Se ordensreglement for Hastrupparken her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere vores affald som beskrevet i ”Information om affald”
 2. altid medvirke til, at der holdes orden ved affaldscontainerne
 3. altid lukke affaldsposerne, inden de smides i de dertil opstillede containere, og ikke ved siden af eller i den forkerte container
 4. huske at sætte storskrald ud i henhold til nedenstående
 5. lægge det sorterede affald til storskrald i klare sække

Storskrald skal afleveres på containerpladsen.

Se sorteringsvejledning for Hastrupparken her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Se vedligeholdelsesreglement for Hastrupparken her

Beboerinformation

Selskabslokale, Langelandsvej 66:
Kulturhuset udlejer selskabslokale med plads til 80 personer. Bestilling af selskabslokale skal ske til afdelingens områdekontor på mail midt@kbs.dk.

Priser for leje af selskabslokale:
Beboere i Hastrupparken – kr. 1.000 pr. weekend
Beboere i selskabet – kr. 2.700 pr. weekend

Beboere i Hastrupparken kan reservere selskabslokalet 18 mdr. før lejedato
Beboere i selskabet kan reservere selskabslokalet 12 mdr. før lejedato

Parkering:
Vær opmærksom på, at der kun er 2 timers parkering i forbindelse med leje af afdelingens selskabslokale.

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på beboerweb her.

Se energimærkning for Hastrupparken her

Køge Boligselskab har i 2 af vores afdelinger, Solbakken II og Hastrupparken, udlejning af carporte og garager. 

For at kunne leje en carport eller garage er kravene: 

 • At du bor i den afdeling, hvor carporten/garagen er. Beboere i andre afdelinger kan ikke leje en carport/garage i din afdeling.
 • At du har et indregistreret motorkøretøj eller el-køretøj.
 • At du stå på lejekontrakten, til den bolig du bor i.
 • Har du i forvejen lejet en carport eller garage, skal denne opsiges, såfremt du ønsker en ny.

Opskrivning på venteliste til carport/garage: 
Det er gratis at blive opskrevet og stå på Køge Boligselskabs venteliste til en carport/garage. Opskrivningen foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Du kan ikke skrive dig op via vores hjemmeside.

Priser pr. måned:
Solbakken II carport kr. 100
Solbakken II garage kr. 100

Hastrupparken carport kr. 144
Hastrupparken garage kr. 226 

Regler: 

 • Det lejede må kun bruges til parkering af lejerens indregistrede motorkøretøj eller el-køretøj og skal opsiges, såfremt lejeren i mere end 3 måneder er uden køretøj.
 • Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.
 • Signalhorn må ikke benyttes i carport/garage eller gården. Benzin må ikke opbevares i det lejede.
 • Forsikring af de i carporten/garagen værende effekter, der tilhører lejeren, er udlejeren uvedkommende.
 • Ved lejemålets ophør skal carporten/garagen afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindelig slid.
 • Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.
 • Såfremt lejeren skal benytte elektricitet i carporten/garagen, skal den indføres gennem bimåler, som opsættes og betales på lejerens foranstaltning og for dennes regning. Tilladelse skal indhentes i selskabet inden opsætning.
 • Strømforbrug afregnes årligt med selskabet efter aflæsning af bimåler.

Opsigelse af carport/garage:
Opsigelse af carport/garage foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Her udfylder du en opsigelsesblanket. Opsigelsesfristen er løbende måned + en måned. Dvs. opsiger du din carport/garage i januar, hæfter du til og med februar. 

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580