Nabohjælp

Ønsker du at være en del af nabohjælp i Køge Boligselskab, så er det nemt at komme igang. Det kræver blot, at du henter app’en ‘Nabohjælp’ til din smartphone eller tablet og opretter en profil. Har du allerede oprettet en profil i app’en, så skal du blot logge ind. Første gang du bruger app’en skal du bruge dit Nemid. 

Spørg gerne dine naboer, om de vil være med i nabohjælp i din afdeling. Måske kan I tage emnet op i jeres afdeling. Køge Boligselskabs beboerrådgiver, Kim Mørk Giedo, kommer gerne ud til jeres afdeling og hjælper med etableringen.  

Ønskes der flere oplysninger omkring nabohjælp kan beboerrådgiveren kontaktes på tlf. 2021 4908. 

Hvad er nabohjælp?
Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp, både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for, at naboen kender din “dagligdag”. 

Køge Boligselskab vil sammen med beboerne og driften studere og undersøge og med udgangspunkt i forskellene fra afdeling til afdeling forsøge at finde de måder at samarbejde på, som skaber de bedste resultater, både i forhold til fortsat at bekæmpe den egentlige kriminalitet og i forhold til at reducere problemer med chikanerende opførsel.

For at komme videre er det afgørende, at vi ikke ”taler afdelingen ned”, men at vi sammen med beboerne, driften, politi, kommune og andre dele af civilsamfundet finder løsninger og metoder til at forhindre adfærd, som måske i sig selv er ikke-kriminel, men som medvirker til at skabe utryghed.

Hvad får man ud af det?
Afdelinger, der er indbydende og behagelige at opholde sig i, bruger man mere. Og det, at afdelinger bruges mere, medfører, at de opleves som tryggere. Fokus på tryghed i alle afdelingerne er derfor vigtigt. 

Målet med Nabohjælp er netop at sætte fokus på tryghed – og derigennem at få skabt et tryggere boligområde. Det sker oftest ved, at der gennemføres fysiske forandringer såsom forbedret belysning, beskæring af vildtvoksende buske og udbedring af hærværk. Men det kan også ske igennem igangsættelse af eksempelvis nabohjælpsinitiativer og indbrudssikring. Løsningerne er mange, og derfor er der næsten altid noget, som kan gøres for at øge tryghedsoplevelsen i de enkelte afdelinger. Naboskabet og dets betydning for trivsel og tryghed i afdelingen kan eksempelvis handle om:

  • at skabe netværk og kontakt imellem beboere,
  • at arbejde på at gøre en bestemt plads, sti eller vej mere tryg,
  • at mindske hærværk,
  • at forebygge indbrud eller anden kriminalitet.

Nabohjælp giver anledning til at få forbedret forhold i afdelingen, som øger trygheden i hverdagen.

Hvordan fungerer det i praksis?
Send en mail til KBS på tryghed@kbs.dk med observationer/oplysninger. Hvis du oplever utryghed eller væsentlig ulempe fra en bestemt person/gruppe eller har mistanke om systematisk narkotikahandel, anden kriminalitet eller generende adfærd, kan du henvende dig anonymt til Køge Boligselskab på tryghed@kbs.dk. Mailen skal indeholde:

  • beskrivelser af problemet
  • tidspunkt samt dato
  • afdeling
  • eventuelle billeder af køretøjer eller registreringsnummer
  • eventuelle billeder af specifikke hændelser/personer.

Når man sender en mail til tryghed@kbs.dk, vil man modtage denne meddelelse:
“Vi har modtaget din henvendelse om utryghedsskabende adfærd i Køge Boligselskab. Dette er en anonym henvendelse, som vi  videregiver oplysningerne af til rette myndighed. Videregivelsen sker i anonymiseret form. Boligselskabet gemmer herefter ingen personlige oplysninger om dit navn, din mail adresse eller eventuelle personer, der er klaget over. Såfremt du ønsker at klage formelt til boligselskabet over overtrædelse af afdelingens ordensreglement, skal dette ske direkte til Køge Boligselskab på mail kbs@kbs.dk. “

Spørgsmål til nabohjælp kan rettes til Beboerrådgiver Kim Mørk Giedo på tlf. 2021 4908 eller via mail på kmg@kbs.dk.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

OBS! Kontorets Åbningstider pr. 1.3.2024

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - torsdag kl. 9-13
Fredag lukket
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580

Skip to content