Beboer

Køge Boligselskab er en almen boligorganisation. Almene boliger er for alle, og alle, der bor i den samme afdeling, bestemmer i fællesskab, hvad der skal ske i afdelingen. Det er også alle beboere i en afdeling der betaler for afdelingens udgifter.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive afdelingen. Almene boligafdelinger administreres af en boligorganisation, og i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen.

Køge Boligselskab består af 10 afdelinger, boligerne er etagehuse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger og ældreboliger. 

Rettigheder og pligter
I din lejekontrakt kan du se, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til som lejer. Man skal betale husleje, el, varme m .v. til tiden. Betales lejen ikke til tiden, kan lejemålet ophæves af selskabet, efter at du har modtaget en rykker. Er der en måned, hvor du ikke kan betale din leje, skal du rette henvendelse til administrationen inden lejen skal betales. Normalt vil man kunne lave en afdragsordning med administrationen.

Alle afdelinger har et ordensreglement, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, må man sørge for at følge de fælles regler og for at holde orden i fællesområderne og i egen bolig. Gentagne brud på ordensreglementet kan føre til opsigelse af lejemålet.

Den indvendige vedligeholdelse er som udgangspunkt lejerens ansvar, dette er nærmere beskrevet i selskabets vedligeholdelsesreglement.

KBS Beboerweb
Alle lejere har modtaget et login til KBS Beboerweb, hvor personlige oplysninger, kontrakter samt lejeaftaler kan findes. Yderligere kan man finde information omkring den afdeling, hvori man bor, fx referater, budgetter, regnskaber og månedlige omdelinger til beboerne. 

Beboer Information

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

OBS! Kontorets Åbningstider pr. 1.3.2024

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - torsdag kl. 9-13
Fredag lukket
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580

Skip to content