Boskovparken

Bebyggelsen er opført i 1985 i gule mursten og gult tegltag og består af 98 familieboliger, 17 ungdomsboliger og 14 værelser. Byggeriet er opført i 1 ½ plan. Til bebyggelsen hører to fælleshuse. Fælleshusene har plads til henholdsvis 25 og 40  personer. Afdelingen har eget vaskeri. I bebyggelsen er der legepladser for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige omgivelser. Til de fleste lejemål er der skur og have eller altan.

Beliggenhed
Dalgasvej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee kabel TV.
Fibernet – Parknet.
Varmeanlæg – centralvarme naturgas.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.
Der er vaskeri i afdelingen.

Lejligheden
Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse klinker, øvrige gulve er parket.
Der er have eller altan/karnap til alle lejemål.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken og bad.

Kabel TV
Der er installeret kabel TV i bebyggelsen.
Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee, for at modtage kabel TV.

Klik her for at se programudbud på YouSee’s kabel TV.

Fibernet
Der er installeret fibernet i bebyggelsen, som er en del af huslejen.
Beboeren skal blot tilkoble en router og logge på med sine enheder, eller sætte et LAN kabel fra stikket direkte i en PC eller et TV.

Vejledning til fibernet.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og
S-tog  – ca. 15 min. med bus.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 10 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 15 min. med bus. 

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Parkeringspladser forbeholdt handicappede
Der udstedes kun faste handicap P-pladser, forbeholdt et bestemt reg. nr. der hvor der er et behov for en kassebil med lift til kørestol.

Derudover oprettes der handicap P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort.
Antallet af P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort, må ikke overstige det anbefalede antal i bygningsreglementet.
Er der et behov for at ansøge om enten det ene eller det andet, rettes henvendelse til kbs@kbs.dk eller ved henvendelse til selskabets administration.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer og vejledning
Ordensreglement
Råderet
Renovation
Vedligeholdelsesreglement
Drift og vejledning til ventilation

Beboerinformation
Selskabslokale
Møder
Økonomi
Omdelinger
Energimærkning

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Øst, der består af følgende afdelinger: Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og Ravnsborg Huse.
Områdekontor er i afdeling Solbakken II.

Ansatte i driftsområde Øst
Områdeleder Jens-Aage Lindenskov

Assistenter: Dan Pedersen og Michael Lønstrøm
Ejendomsfunktionærer: Per Pedersen,  Per Rasmussen,  Ole Truelsen, Johnny Rothmann og Flemming Ljungstrøm.

Områdeleder har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Assistenter er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionærer deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Områdekontor Øst
Solbakken II, Astersvej 28, 4600 Køge
Tlf. 6134 8508 
E-mail: oest@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

 

Formand Jakob Andersen
Næstformand Lis Hansen
Kasserer Gitte Jørgensen
Sekretær Karina Schrøder
Bestyrelsesmedlem Kirsten Gutfelt

Afdelingsbestyrelsen træffes på tlf. 7172 9156.

Afdelingsbestyrelsens mail: ab-boskovparken@kbs.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.
Akutte problemer er fx rørbrud, manglende strøm i boligen, stoppet kloak og indbrud.

Reglementer og vejledning

Se ordensreglement for Boskovparken her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at vi kun må sætte storskrald ud i henhold til nedenstående. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret.

Storskrald stilles ved lejemålets postkasse søndag efter kl. 18.00 og senest mandag morgen kl. 7.00.

Se sorteringsvejledning for Boskovparken her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Se vedligeholdelsesreglement for Boskovparken her

Se drift og vejledning for Boskovparkens ventilationssystem her

Beboerinformation

Selskabslokale, Fasanvej 59:
Afdelingen har et selskabslokale med plads til 40 personer. Lokalerne udlejes til egne beboer samt til andre afdelinger i selskabet. Bestilling skal ske til Boskovparkens bestyrelse.
Beboere i Boskovparken (kan reserveres 3 år før)
Kr. 700 for 1 hverdag (man-tors)
Kr. 1.050 for 1 weekend (fre-søn samt helligdage)
Beboere i selskabet (kan reserveres 6 måneder før)
Kr. 1.200 for 1 hverdag (man-tors)
Kr. 2.500 for 1 weekend (fre-søn samt helligdage)
 
Ved booking af fælleshuset i nr. 59 skal der forudbetales 50% af lejen, som går tabt, hvis der ikke afholdes noget eller beboeren fraflytter. De resterende 50% betales efter brug af fælleshuset.

Gæsterum, Fasanvej 59:
Gæsterum med 6 sovepladser udlejes til egne beboere. Bestilling skal ske til Boskovparkens bestyrelse.
Gæsterummet koster kr. 100 pr. døgn at leje, og kan reserveres 12 mdr. før.
 
Fælleshus Dalgasvej 34:

Et fælleshus med plads til 25 personer. Lokalerne udlejes kun til afdelingens beboere. Bestilling skal ske til Boskovparkens bestyrelse – kan reserveres 12 måneder før. 

Kr. 650 for 1 hverdag inkl. rengøring (man-tors)
Kr. 650 for 1 weekend inkl. rengøring (fre-søn samt helligdage)

Lokalerne på Fasanvej 59 og Dalgasvej 34 må ikke benyttes til kommercielle formål.

Bestilling af lokaler kan ske til områdekontoret Øst:
Telefon: 6134 8508, mandag og torsdag kl. 11:00 til 12 :00
Mobil app: Min Lejebolig
 

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på  beboerweb her.

Se energimærkning for Boskovparken her

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580